Arvien tuvāk

by jorspeis

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €8 EUR  or more

     

1.
02:35
2.
3.
4.
5.
6.
03:44
7.
8.
9.
10.

credits

released December 1, 2013

tags

license

all rights reserved

about

jorspeis Latvia

contact / help

Contact jorspeis

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Arvien tuvāk
Kad torņi jau svētkus zvana
Un laternas dzeltenu gaismu lej,
Zolēm klaudzot, uz dievnamiem steidz
Un līksmām sejām viens otru svētkos sveic

Lampu krelles tik košās krāsās
Bērnu acīs iemirdzas,
Tā vien gribas, lai apstājas laiks,
Kad beidzot atnācis ilgi gaidītais!

Arvien tuvāk, arvien krāšņāk
Debess kori pie namiem pienāk,
Tumšā naktī, ziemā aukstā
Zeme turas vienā plaukstā!

Zvaigzne apstaro ledus puķes -
Piedzimis ir Pestītājs!
No zelta stīgām mūzika plūst
Un mīlestībā lāstekas kūst!

Naida sasalums izkustējies,
Sirdis sasniedz prieka vēsts:
Gods Dievam augstībā un miers virs zemes,
un cilvēkiem labs prāts!
Track Name: Zvaigžņu lietus
Bij vienreiz zvaigžņu lietus manī,
Un acis miedza, atceros,
Un brīnījās uz zemes gani,
Kad zvaigznes apmirdzēja tos.

Bij toreiz manī zvaigžņu lietus.
Es jutu, kā tas manī spīd,
Cik esmu tukšs - no vienas vietas -,
Vien tikai zvaigznes manī krīt.

Bij manī zvaigžņu lietus toreiz.
Vien telpa biju es un gaiss.
Vēl bija tumsa ļaužu korēs...
Tik zvaigžņu lietus, vienīgais...
Track Name: Līksmi lai skan
Līksmi lai skan: tas Kungs ir klāt!
Lai vārtus veram mēs:
Lai katrs, kas vien gaida to,
Steidz saņemt viesi ilgoto!­­­­­
Lai debess, zeme dzied,
Lai debess, zeme dzied,
Lai zeme, lai debess, lai zeme dzied!

Līksmi lai skan: nu Valdnieks klāt!
Lai dziesma plūst un skan!
Un visi, kas vien pasaulē,
Lai līksmi dzied un gavilē,
Un liek man dziedāt līdz,
Un liek man dziedāt līdz,
Un liek man, un liek man, lai dziedu līdz.

Lai debess, zeme gavilē!
Lai debess, zeme gavilē!
Bēdas lai zūd, lai skumjas klīst!
Viss krāšņi zaļo, zeļ,
Viņš nāk no pleciem nastas velt,
Viņš nāk mūs visus saulē celt,
Lai senie lāsti klīst,
Lai senie lāsti klīst!
Lai senie, lai senie, lai lāsti klīst!
Līksmi lai skan: tas Kungs ir klāt!
Viņš tautām mieru nes,
Viņš atver debess avotus
Un veldzē visus slāpstošus,
Kas Viņu apsveikt steidz,
Kas Viņu apsveikt steidz,
Kas Viņu, kas Viņu nu apsveikt steidz!

Lai debess, zeme gavilē!
Lai debess, zeme gavilē!
Track Name: Debespulks dzied apstarots
Debess pulks dzied apstarots:
Jaundzimušam Kungam gods!
Zemes bērniem miers un prieks:
Dievam atgūts grēcinieks!
Līksmi dziediet līdz, jūs ļaudis,
To, ko debess pulks mums paudis:
Lai dzird zemē, pazemē:
Kristus dzimis Betlemē!
Debess pulks dzied apstarots:
Jaundzimušam Kungam gods!

Tu, kas esi svēto prieks,
Kristu, mūžīgs Valdinieks!
Mīļi Tevi lūdzamies:
Mūsu mājās apmeties!
Tur, kur mita ļaunums baigs,
Nu mirdz Dieva Bērna vaigs.
Pie mums atnāk Dieva Dēls,
Jēzus, saukts Imanuēls.
Debess pulks dzied apstarots:
Jaundzimušam Kungam gods!

Miera Ķēniņ, esi sveikts,
Tautas Tevi teiktin teiks!
Gaišs un laimīgs dzīves rīts
Nu ir ļaudīm iezvanīts.
Debess Bērna svētās rokas
Izdzēš rūgtās raizes, mokas.
Vaidu pils nu brūk un grimst.
Zemes bērns no jauna dzimst.
Debess pulks dzied apstarots:
Jaundzimušam Kungam gods!
Track Name: Kristāli
Stāsti, kas tevi
Saviļņo,
Par dārgāko, kas dod
Salā izdzīvot!

Un spoguļa lausku, kas
Sirdī dur,
Kausēsim un visu citādāk
Redzēsim!

Miljoniem
Kristālu
Krīt pie kājām –
Tik pieliekties un paņemt!

Stāsti par vietu
Mierpilno,
Kurp dodoties, viss griežas un puteņo,
Puteņo!

Miljoniem
Kristālu
Krīt pie kājām –
Tik pieliekties un paņemt!
Track Name: Ne šupulī greznā
Ne šūpulī geznā Viņš varēja migt,
Uz siena bij silītē galviņu likt.
Vien zvaigžņu pulks debesīs mirdzēja zvīļš
Un vēstīja ļaudīm: Viņš Dieva Dēls mīļš!

Un gaišums bij kūtī, kur bērniņš šis dus,
Pat lopiņiem pretī Viņš smaidīja kluss.
Vai, Jēzu, par Tevi ir mīļāks vēl kāds?
Pie gultiņas manas no debesīm nāc!
Track Name: Jūs, ticīgie, nāciet
Jūs, ticīgie, nāciet,
Gavilējiet priekā,
Ak, nākdami nāciet uz Betlemi!
Raugait šo bērnu, kas par mums ir dzimis!
Ak, nāciet Viņu pielūgt,
Ak, nāciet Viņu pielūgt,
Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

Tu, dievišķais dzimums,
Debess Tēva sūtīts,
Tu, mūžīgās Gaismas svēts Lolojums!
Vienkopus visi teiksim Viņa slavu!
Ak, nāciet Viņu pielūgt,
Ak, nāciet Viņu pielūgt,
Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

Klau, eņģeļu dziesma
Atskan debess tālēs:
Vienvienīgam Dievam gods augstībā!
Vienkopus visi teiksim Viņa slavu!
Ak, nāciet Viņu pielūgt,
Ak, nāciet Viņu pielūgt,
Ak, nāciet Viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

Pie šūpuļa Tava
Kad, Kungs Jēzu, stāvu,
Lai šeit Tev skan slava kā debesīs!
Miesā Tu nācis, Dieva Vārds visspēcīgs.
Tad visi kopā steigsim,
Tad visi kopā steigsim,
Tad visi kopā steigsim Tev godu dot!
Track Name: Priecīgus Ziemassvētkus
Snieg sniegs, bet man auksti nav, auksti nav šonakt,
Jo zem jakas man ir silta sirds, silta sirds šonakt

Es skaitu zvaigznes pie debesīm,
Vai varu es tās paņemt līdz
Un kā dāvanu, kas nāk no sirds, tev uzdāvināt?

Lai tevī ienāk miers
Un sirdi pilda prieks,
Pat tad, ja esi viens
Priecīgus Ziemassvētkus tev!

Snieg miers, bet vai jūti to, jūti to šonakt?
Pār mums tas krīt kā solījums, solījums šonakt!

Vai zini, kāds ir noslēpums?
Ne par naudu nopirkt svētkus mums!
Ir tāda dāvana kā silta sirds, ko uzdāvināt

Lai tevī ienāk miers
Un sirdi pilda prieks,
Pat tad, ja esi viens,
Priecīgus Ziemassvētkus tev!